Falf globe a falf bêl

Ar hyn o bryd, mae yna wahanol fathau o falfiau pêl a falfiau glôb ar y farchnad ar gyfer gwahanol gymwysiadau amgylcheddol, felly sut ydyn ni'n gwerthuso ac yn profi dewis y falf bêl gywir i gyflawni'r effaith gymhwyso orau?Yn yr erthygl ganlynol, mae Ronnie Shidun yn trafod manteision falfiau pêl a falfiau glôb gyda phawb.

1. Y prif wahaniaeth rhwng y ddau falf
Fel y gwyddom i gyd, y prif wahaniaeth rhwng y falf glôb a'r falf bêl yw'r dull cau.Fel arfer defnyddir falfiau globe ar gyfer sbardun, ond mae falfiau pêl yn defnyddio pêl i gau'r llif.Mae'r falf stopio yn dda ar gyfer addasu'r llif, tra bod gan y falf bêl berfformiad rhagorol a gall reoli'r llif heb unrhyw ostyngiad pwysau.
Mae gan falf bêl goesyn a phêl sy'n cylchdroi yn llorweddol, a chyfeirir ato'n aml fel falf "cylchdroi".Fodd bynnag, mae gan y falf glôb goesyn falf a chraidd falf, ac mae coesyn y falf a chraidd y falf yn mabwysiadu strôc llinol, a gelwir y falf stopio lle mae wedi'i lleoli hefyd yn falf “strôc”.

2. Nodweddion sylfaenol y ddau falf
Falf bêl:
1) Mae rhwystr hylif y falf bêl yn fach, ac mae'r sain gweithredu yn isel;
2) Mae gan y math hwn o falf strwythur syml, gosodiad diderfyn, maint cymharol fach, pwysau ysgafn, a gofynion cynnal a chadw isel.
3) Mae cyfrwng y falf bêl yn dargyfeirio ac yn llifo heb unrhyw ddirgryniad;
4) Mae cywirdeb prosesu y falf bêl yn uchel, ac mae'r gost yn uchel;
5), ni all sbardun.

Falf diffodd:
1).Mae gan y math hwn o falf strwythur syml a gofynion prosesu a chynnal a chadw isel.
2) Gellir agor a chau'r falf cau mewn amser byr o dan weithrediad tymor byr;
3) Mae'r perfformiad selio yn dda, mae'r ffrithiant yn yr arwyneb selio yn fach, a gellir ei ddefnyddio am amser hir.
4) Mae rhwystr hylif y math hwn o falf yn fawr iawn, a bydd grym mawr yn cael ei gynhyrchu yn ystod y broses agor a chau.
5) Nid yw'r falf stopio yn addas ar gyfer rheoli hylifau â gronynnau gludiog.

3. Sut i wneud gwell dewis rhwng bêl-falf a falf glôb?
Mae'r falf bêl yn wydn ac mae ganddi berfformiad da ar ôl llawer o gylchoedd;mae'n ddibynadwy a gellir ei gau'n ddiogel hyd yn oed os caiff ei gam-drin am amser hir.O'u cymharu â falfiau giât a falfiau glôb, mae'r nodweddion hyn yn helpu falfiau pêl i ddod yn ddewis pwysig ar gyfer cymwysiadau cau.Ar y llaw arall, nid oes gan falfiau pêl reolaeth fanwl mewn cymwysiadau sbardun a ddarperir gan falfiau glôb.

news


Amser post: Gorff-03-2021